• Universiteitssingel 50, 6200 MD Maastricht
  • +31640030849

Organisatie

MUSTANGH is verbonden aan het Onderwijsinstituut van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht (UM).

Het bestuur bestaat alleen uit studenten. Momenteel worden er 7 functies vervuld, te weten voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, acquisitiecommissaris, onderwijscommissaris, en een PR-commissaris. Het gehele studentenbestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies (RvA). Daarnaast heeft MUSTANGH een acquisitiecommissie en een PR-commissie die de bijbehorende commissarissen ondersteunen.

Het onderwijsprogramma wordt gerealiseerd in overeenstemming met bestaande procedures en in samenwerking met het Onderwijsinstituut/FHML. De basisstructuur van MUSTANGH wordt gefinancierd door FHML. Hieronder vallen onder andere de stichtingskosten, onderwijskosten, de ruimtelijke faciliteiten en de onderwijsvergoedingen per student. Deze financiering vormt een belangrijke conditie voor de continuïteit van MUSTANGH. Continuïteit binnen het bestuur wordt gegarandeerd door de werving en inwerking van nieuwe bestuursleden ruim voordat zittende bestuursleden aftreden.

Inhoudelijk heeft de stage een Primary Health Care (PHC) invulling, en dus zullen de semi-artsen begeleid worden door een docent die verbonden is aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde (HAG). In WGH zal de medisch directeur (superintendent) optreden als externe begeleider.

Bekijk hier onze online folder voor meer informatie!

 

Lees meer: Bestuur