Raad van Advies

Het gehele bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies (RvA). Deze raad kan worden geconsulteerd over uiteenlopende zaken en komt ieder jaar bijeen. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de stichting.

Leden van de Raad van Advies zijn:

Jos Kievits: o.a. oud directeur Development UM 
Jos Kievits heeft na zijn juridisch/bestuurskundige opleiding, het grootste deel van zijn loopbaan bij verschillende overheidsinstellingen gewerkt, op centraal en decentraal niveau, als beleids – en bestuursadviseur. In de laatste fase van zijn loopbaan bij de overheid was hij chef kabinet van de Commissaris van de Koning(in) in Limburg.
Vervolgens was hij 9 jaar lang verbonden aan de Universiteit Maastricht als directeur Development, verantwoordelijk voor private fondsenwerving voor de Universiteit en voor de alumni relaties van de UM. In deze jaren was hij tevens directeur van het Universiteitsfonds Limburg (SWOL). In mei 2018 ging hij met pensioen.
Gedurende zijn professionele loopbaan was hij als vrijwilliger bestuurslid en toezichthouder bij instellingen in de sectoren cultuur, onderwijs en het ombudswezen.
“In mijn werk voor de universiteit kwam ik veelvuldig in aanraking met (jonge ) wetenschappers en studenten. Vooral die grote groep studenten die naast hun studie de moeite nemen om lokaal en internationaal vrijwilligerswerk doen voor groepen in de samenleving die minder bevoorrecht zijn. MUSTANGH is daar een uitstekend voorbeeld van. Al vele jaren lang en met indrukwekkend resultaat. Ik zal me graag inspannen om MUSTANGH te helpen met de continuering en versterking van zijn werk. MUSTANGH is gericht op concrete uitdagingen en toont een sterke resultaatgerichtheid. Ik hoop dat instellingen bedrijven het werk van MUSTANGH willen en blijven ondersteunen. Het is de moeite waard, “

Emmaline Brouwer: Project manager SHE Collaborates
Als projectmanager binnen de School of Health professions Education van de Universiteit Maastricht werk ik dagelijks aan de ontwikkeling van medisch onderwijs in verschillende landen. Een van onze partnerinstituten is de University for Development Studies in Tamale in het noorden van Ghana en in dit project zoeken we regelmatig de samenwerking op met de MUSTANGH foundation. Binnen de RvA hoop ik mijn projectmanagementervaring in de Ghanese context te kunnen delen met het MUSTANGH bestuur. Ook als arts en docent in het Maastrichtse geneeskundecurriculum ondersteun ik het MUSTANGH-initiatief van harte en gun ik elke student de leerervaring van een stage zoals die in Damongo.

Gitte Snijders: Huisarts en oud Gezp-student
Gitte Snijders, heeft na de geneeskunde opleiding, de huisartsenopleiding in 2011 afgerond. Inmiddels is ze nu praktijkhoudend huisarts te Landgraaf. Naast haar praktijk heeft ze een druk gezinsleven met drie jonge kinderen en haar man die in opleiding is tot cardioloog. Ze is in 2010 voor haar klinische stage en in 2011 voor haar keuze coschap (chirurgie en gynaecologie) naar Ghana geweest met MUSTANGH. Zodoende heeft ze aan de lijve ondervonden en ervaren wat MUSTANGH daar voor de lokale bevolking betekent; betere gezondheidszorg en onderwijs, economische groei en samenwerken ondanks de taal-en culturele barrières. Voor de lokale bevolking maakt het echt een groot verschil. Dit maakt dat Gitte zich waar mogelijk in zal blijven zetten voor MUSTANGH. Voor toekomstige studenten die twijfelen of een stage in Ghana hun veel zal brengen is Gitte’s antwoord kort en bondig; “Doen! Het verbreed je kennis en kunde op professioneel en persoonlijk gebied meer dan je van tevoren kan inschatten”.

– T. Geradts: Voormalig MUSTANGH bestuur; Project Coordinator Maastricht Centre For Entrepreneurship
– R. Verspeek: Stichting Kiwanuka
Wim Oomis: Financieel adviseur

Lees meer: Visie