Eenmalige donaties

Financiële donaties
Financiële donaties zijn bij ons méér dan welkom. Er zijn 3 manieren om een eenmalige donatie te geven:

  • Het overmaken van een door u gewenst bedrag op NL86 RABO 0172.084.849 t.n.v. Stichting Mustangh Foundation
  • Doneer online via www.allegoededoelen.nl (€15,- minimum)
  • Doneer op whydonate.nl

Ook voor eenmalige giften kunt u gebruik maken van onze ANBI-status.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als:
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
 • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
  Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
 • U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
  • U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Drempel en maximum voor gewone giften
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Inzamelingsacties?
Heeft u als individu of als instelling leuke ideeën nodig voor een sponsorloop of inzamelingsactie? Denk dan aan MUSTANGH Foundation! We zullen u graag helpen met het verschaffen van alle benodigde informatie over onze stichting en onze doelen.

Donaties in natura
In het ziekenhuis in Damongo is grote behoefte aan vervanging van veel medische apparatuur. Indien u als instantie materiaal heeft dat nog goed is maar dat u niet meer kunt gebruiken en u wilt dit doneren aan een goed doel, denkt u dan eens aan MUSTANGH. Ook praktische zaken als infuus standaarden etc. zijn van harte welkom. Verder zijn wij heel erg blij met hulp bij verscheping van onze goederen. Indien u twijfelt of wij uw materiaal kunnen gebruiken of andere vragen heeft, neemt u dan alstublieft contact met ons op via de e-mail.