Geschiedenis

Gedreven door interesse in ontwikkelingshulp en gestimuleerd door de internationale mindset aan de Universiteit Maastricht, namen twee studenten het initiatief de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en een ruraal ziekenhuis in Ghana, een Twinning Project, te onderzoeken. Het ziekenhuis dat werd gevonden had enerzijds dringend behoefte aan financiële en materiële steun, anderzijds was het een goede leeromgeving voor medische studenten. Hiermee bood het de juiste balans voor de doelstellingen van het beoogde project. Nader onderzoek wees uit dat dit doelziekenhuis, het West Gonja Hospital in het noorden van Ghana, een behoeftig doch goed bestuurd en daardoor relatief goed functionerend ziekenhuis is.

Deze uitkomst leidde tot het vertrouwen dat dit ziekenhuis een veelbelovende samenwerkingspartner zou kunnen worden voor de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht (UM). Na presentatie van de resultaten toonde zowel Ghana als Maastricht buitengewoon veel interesse in het project. Zo kwamen de twee studenten die het onderzoek uitvoerden, Gaël Pennings en Noëmi Nijsten, in 2004 tot het opzetten van MUSTANGH Foundation: Maastricht University Students Twinning A North Ghanaian Hospital.

 

 

Lees meer: West Gonja District