West Gonja District

Het relatief dunbevolkte noorden van Ghana is, vergeleken met de rest van het land, achtergesteld wat betreft veel basale voorzieningen, en kent een slecht functionerende gezondheidszorg. Deze problematiek heeft voornamelijk te maken met de braindrain, het ‘weglekken van kennis’: hoogopgeleide mensen (met name artsen) trekken naar het zuiden van het land en het buitenland, op zoek naar betere werkomstandigheden. Dit inmiddels (inter)nationaal erkend probleem is vertaald in een nationaal beleid ter bestrijding van de braindrain, wat leidt tot overheidssteun voor projecten in het noorden van Ghana. Ook de barre leefomstandigheden, te wijten aan het slechte wegennet en het droge klimaat, zijn voor veel artsen reden om deze regio niet als werkplek te kiezen.

Ghana is verdeeld in tien verschillende regio’s, die elk weer zijn opgedeeld in districten. West Gonja is één van de 18 districten van de Noordelijke Regio en bevindt zich in het westen hiervan. Damongo is benoemd tot de hoofdstad van dit district, dat een totale grootte heeft die te vergelijken is met het oppervlak van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bij elkaar. Het district heeft een geschatte populatie van 150.000 inwoners, verdeeld over 318 dorpen. Deze dunbevolkte nederzettingen liggen ver uit elkaar. De moeilijk te overbruggen afstanden zorgen voor de nodige problemen op het gebied van medische hulpverlening.

Het West Gonja District telt 21 verschillende etnische groepen, met als voornaamste groep de ‘Gonja’. De religies die door de bevolking aangehangen worden zijn traditionele Afrikaanse religies, het christendom en de Islam. 60% van de Ghanese bevolking is Christen en 25% van de bevolking is Moslim. De Ghanese Moslims leven vooral in het noordelijke deel van Ghana. De talen die in het West Gonja District gesproken worden zijn Gonja, Dagaare en Engels.

De woonvoorzieningen in het district zijn over het algemeen zeer slecht en armoedig. De achtergestelde ontwikkeling van de huisvestiging zorgt ervoor dat de meeste huisjes gebouwd zijn van klei en bedekt zijn met een rieten dak. Er zijn maar enkele huisjes gemetseld met bakstenen.

Lees meer: West Gonja Hospital