• Universiteitssingel 50, 6200 MD Maastricht
  • +31640030849

Visie

MUSTANGH is een stichting welke een ‘win-win’ situatie probeert te creëren voor enerzijds de gezondheidszorg in het noorden van Ghana en anderzijds voor geneeskundestudenten uit Maastricht.

De MUSTANGH Foundation stelt zichzelf twee belangrijke kerntaken, namelijk:

EDUCATION AND SUPPORT

Met ‘support’ wordt de ondersteuning van MUSTANGH richting de gezondheidszorg in Ghana bedoeld. Deze ondersteuning wordt gegeven aan het West Gonja Hospital (WGH), een van de weinige ziekenhuizen die de zorg draagt over dit grote gebied in Ghana. Deze steun is zowel financieel, materieel als met ook daadwerkelijke mankracht en kennisoverdracht. In de toekomst zal de stichting zich vooral richten op het sponsoren van projecten gerelateerd aan onderwijs. Door de lokale bevolking de middelen te bieden tot het volgen van een opleiding, zorgen wij ervoor dat er op duurzame wijze aan de toekomst van de gezondheidszorg in Ghana wordt gewerkt.

Onder ‘educatie’ wordt enerzijds de mogelijkheid voor de studenten van de FHML een deel van het curriculum (bijv. de 18-weekse stage participatie in de gezondheidszorg, maar bij een tekort hieraan ook keuzeonderwijs en onderzoeksprogramma’s) in het WGH te voldoen verstaan. Dit geeft de studenten de kans een bijzondere en leerzame ervaring op te doen, die niet opgedaan kan worden in een Nederlands ziekenhuis. Anderzijds wordt met hiermee bedoeld dat MUSTANGH zich ook wil richten op het aanbieden van opleidingen, trainingen of cursussen aan het WGH.

Het ideaalbeeld van MUSTANGH is dat wij in de toekomst niet meer nodig zijn in het West Gonja district om de gezondheidszorg te verbeteren, maar wel voor het uitwisselen van kennis. Hiermee bedoelen wij dat het ziekenhuis financieel onafhankelijk is van MUSTANGH en zelfvoorzienend is en blijft. Wel zouden we willen dat de studenten kunnen blijven uitwisselen.

 

 

Lees meer: Missie