Oudere projecten

Echo-apparaat

Het echo-apparaat dat in het West Gonja Hospital stond was al behoorlijk gedateerd. Het is dan ook niet voor niets dat wij en de stafleden van het ziekenhuis van mening waren dat het WGH wel een nieuw apparaat kon gebruiken. Hier hebben wij dan ook voor gezorgd en sinds augustus 2015 staat er een spiksplinternieuw echo-apparaat in het WGH, dat helemaal voldoet aan de eisen. Hierdoor zijn er plotseling veel meer mogelijkheden gekomen op het gebied van gynaecologie en snelle diagnostiek bij bijvoorbeeld buikklachten. Niet alleen het apparaat, maar ook de opleiding om met dit apparaat om te gaan hebben wij kunnen sponsoren. De echo wordt ondertussen gemiddeld 400 keer per maand gebruikt, dus dat geeft aan hoe hard dit nodig was!

Vaccinaties Hepatitis B

In Nederland worden alle medewerkers van het ziekenhuis (als ook studenten van verschillende studies die later vaak in het ziekenhuis gaan komen) gevaccineerd tegen Hepatitis B omdat dit een ernstige en zeer besmettelijke ziekte is. In Ghana is dit nog lang niet overal gebruikelijk. MUSTANGH heeft er samen met Books4life en Het Leeuwenborgh College voor gezorgd dat alle medewerkers van het West Gonja Hospital gevaccineerd konden worden.

Renovatie laboratorium

De Ghanese overheid heeft het West Gonja Hospital hulp geboden bij het renoveren van het laboratorium. Helaas was de toelage niet toereikend om het gehele lab op te knappen. MUSTANGH heeft hieraan bijgedragen door het resterende bedrag bij te leggen. Op deze manier kon het laboratorium met succes worden gerenoveerd.

Watertank

Water dat uit de kraan stroomt is in Ghana lang niet altijd vanzelfsprekend. Echter, voor een ziekenhuis is het wel heel belangrijk om een constante toegang tot schoon water te hebben. Dit is de reden dat MUSTANGH, in samenwerking met Stichting CORDAID, de aanleg van een watertank heeft gerealiseerd.

ECG en zuurstof-saturatiemeters

Het West Gonja Hospital had grote behoefte aan een nieuw ECG-apparaat. De oude werkte namelijk niet meer en dat betekende dat het ziekenhuis zonder zat! Dit konden we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Daarom is er met behulp van de Elisabeth Strouvenstichting zo snel mogelijk gezorgd voor een nieuw ECG-apparaat. Daarnaast is er ook gezorgd voor een aantal nieuwe zuurstofsaturatiemeters, die nu dagelijks gebruikt worden.

Microscoop

De Soroptimisten club van Walcheren heeft MUSTANGH Foundation ondersteund door een microscoop te financieren voor het laboratorium van het WGH. Hiervoor is een bedrag van €1.500,- gedoneerd aan MUSTANGH Foundation. De microscoop en bijbehorende materialen zijn inmiddels in Ghana aangeschaft en in gebruik genomen.