GEZP

Het betreft de 18-weekse stage “Participatie in de gezondheidszorg” in het laatste studiejaar van geneeskunde. De studenten krijgen in dit jaar meer verantwoordelijkheid en zij werken als ‘semi-artsen’. Inhoudelijk heeft de stage een Primary Health Care (PHC) invulling, waarbij de semi-artsen begeleid worden door een huisartsdocent die verbonden is aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde (HAG), een zogehete semi-arts-begeleider (SAB).

In het veld
Studenten uit Maastricht hebben in Ghana een streepje voor. Niet alleen omdat zij door hun inzet zorgen voor een behoorlijke financiële steun voor dit project, maar ook omdat al vele studenten daadwerkelijk in Ghana hun steentje hebben bijgedragen. Door je actief in te zetten in het ziekenhuis krijg je een frisse kijk op de problematiek en daarnaast deel je je kennis en vaardigheden met mensen die daarvoor open staan en hier dankbaar voor zijn. Zo zorg je voor betere leefomstandigheden en verrijk je je als mens op een unieke manier. 

Onderwijsprogramma
Studenten die ervoor kiezen hun GEZP in Ghana te doen, kunnen zelf een programma samenstellen op basis van hun persoonlijke leerdoelen. In ons aangeboden studieprogramma kunnen verschillende componenten worden opgenomen. Het leerdoel ‘meer willen leren over tropische geneeskunde’ is te globaal. Als je wilt weten waarom een kind overlijdt aan diarree in Ghana, waar het dit overleeft had in Nederland, kun je leerdoelen vormen over de primaire gezondheidszorg en de onderliggende sociale oorzaken van de ziekte. Kortom, de GEZP zal worden samengesteld uit een basisprogramma dat de studenten zelf kunnen aanvullen vanuit hun eigen professionele en persoonlijke interesse.

De activiteiten die de studenten sowieso zullen uitvoeren zijn werkzaamheden op de zaal, spoedeisende hulp en de Out Patiënt Department (OPD).  Daarnaast kan de student meelopen op de OK en de verloskamers. Ook Public Health Care (PHC) is mogelijk een onderdeel van de stage.

Doelstellingen 
De stage is gebaseerd op een periode van 18 weken in het laatste jaar van de master Geneeskunde. Ter voorbereiding op deelname aan de gezondheidszorg na het afstuderen als arts, moeten studenten aan de volgende voorwaarden voldoen;
– De student dient zelfstandig met patiënten te werken. Deze onafhankelijkheid wordt bereikt door het behandelen van eigen patiënten, het stellen van diagnoses en het stellen van juiste behandelplannen. Dit gebeurt alle in overleg én onder begeleiding.
– De student wordt in de gelegenheid gesteld om vaardigheden te verwerven en om zich in de kennis van algemene en tropische geneeskunde te verdiepen. Dit zal verder reiken dan alleen medische kennis, maar zal ook onderwerpen bevatten als preventieve geneeskunde, het overwinnen van culture barrières en problemen in onderwijs.
– De persoonlijke leerdoelen zullen basis van de GEZP zijn. Ieder zal dus een individueel programma volgen, samengesteld door de student zelf.

Programma-overzicht
Het West Gonja Hospital bestaat uit een hoofdarts (Dr. Nelson), verschillende medische assistenten die zorgen voor alle vaste patiënten bij de Out Patient Department (OPD), vertalers en zusters. De verpleegafdelingen zijn verdeeld in een vrouwelijke, mannelijke, operatie, trauma, zwangerschaps- en kinderafdeling. Naast de afdelingen is er een OK, röntgenkamer, laboratorium en een OPD.

Studenten worden verwacht te draaien op alle afdelingen. Elke twee weken kan er van afdeling veranderd worden. Uiteraard zijn er andere programma’s mogelijk indien er duidelijke voorkeuren zijn. (bijvoorbeeld: een student die in het bijzonder geïnteresseerd is in gynaecologie kan in overleg langer dan twee weken op 1 afdeling staan). Wel zal er rekening gehouden moeten worden met  een verdeling van afdelingen tussen studenten, mochten er meerdere studenten tegelijkertijd in het ziekehuis werkzaam zijn.

Het bijwonen van operaties is mogelijk, maar hier is geen speciale afdeling voor waarop je een aantal weken kunt meelopen. Je zult per week moeten kijken of je een dag op de OK kunt staan.

Een rooster kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
– Week 1 en 2: Oriëntatie
– Week 3 t/m week 7: Paediatric ward/ Children OPD
– Week 8 t/m week 11: Maternity ward/ Deliveries
– Week 12 t/m week 14: Paediatric ward/ OPD
– Week 15 t/m week 18: Female ward/ Casualties

Ervaringsverslagen:

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in een stage in het West Gonja Hospital (WGH) in Noord-Ghana? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@mustangh.nl.
Voor deze GEZP moet je solliciteren via Eleum om toegelaten te worden. Heb je hier meer vragen over, ook dan kun je ons mailen!

Lees meer: WESP