Raad van Advies

Het gehele bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies (RvA). Deze raad kan worden geconsulteerd over uiteenlopende zaken, en komt drie keer per jaar bijeen. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de stichting.

Leden van de Raad van Advies zijn:

Jos Kievits – o.a. oud directeur Development UM 
Jos Kievits heeft na zijn juridisch/bestuurskundige opleiding, het grootste deel van zijn loopbaan bij verschillende overheidsinstellingen gewerkt, op centraal en decentraal niveau, als beleids – en bestuursadviseur. In de laatste fase van zijn loopbaan bij de overheid was hij chef kabinet van de Commissaris van de Koning(in) in Limburg.
Vervolgens was hij 9 jaar lang verbonden aan de Universiteit Maastricht als directeur Development, verantwoordelijk voor private fondsenwerving voor de Universiteit en voor de alumni relaties van de UM. In deze jaren was hij tevens directeur van het Universiteitsfonds Limburg (SWOL). In mei 2018 ging hij met pensioen.
Gedurende zijn professionele loopbaan was hij als vrijwilliger bestuurslid en toezichthouder bij instellingen in de sectoren cultuur, onderwijs en het ombudswezen.
“In mijn werk voor de universiteit kwam ik veelvuldig in aanraking met (jonge ) wetenschappers en studenten. Vooral die grote groep studenten die naast hun studie de moeite nemen om lokaal en internationaal vrijwilligerswerk doen voor groepen in de samenleving die minder bevoorrecht zijn. Mustangh is daar een uitstekend voorbeeld van. Al vele jaren lang en met indrukwekkend resultaat. Ik zal me graag inspannen om Mustangh te helpen met de continuering en versterking van zijn werk. Mustangh is gericht op concrete uitdagingen en toont een sterke resultaatgerichtheid. Ik hoop dat instellingen bedrijven het werk van Mustangh willen en blijven ondersteunen. Het is de moeite waard, “

E. Brouwer: Project manager SHE Collaborates
Als projectmanager binnen de School of Health professions Education van de Universiteit Maastricht werk ik dagelijks aan de ontwikkeling van medisch onderwijs in verschillende landen. Een van onze partnerinstituten is de University for Development Studies in Tamale in het noorden van Ghana en in dit project zoeken we regelmatig de samenwerking op met de MUSTANGH foundation. Binnen de RvA hoop ik mijn projectmanagementervaring in de Ghanese context te kunnen delen met het MUSTANGH bestuur. Ook als arts en docent in het Maastrichtse geneeskundecurriculum ondersteun ik het MUSTANGH-initiatief van harte en gun ik elke student de leerervaring van een stage zoals die in Damongo.

R. van Ginderen: Bouwkundig/architectonisch ingenieur, ontwerper van
nieuwe WGH
Ik ben 38 jaar, ben 15 jaar gelukkig samen met Bianca en we hebben 2 zoons Stijn en Cas.
Tijdens mijn studie Bouwtechnisch Ontwerpen aan de TUE in Eindhoven ben ik in contact gekomen met MUSTANGH.
Als afstudeerproject heb ik veldonderzoek gedaan, een nieuw totaal hospitaal ontwerp gemaakt en een deel van dit ontwerp is gerealiseerd. Voor de opstart van de bouw ben ik voor de 2e keer teruggegaan naar Damongo. Als lid van de Raad van Advies biedt ik MUSTANGH mijn bouwkundige en ontwerptechnische kennis aan.

Gitte Snijders: Huisarts en oud Gezp-student
Hoi, ik ben Gitte Snijders, 30 jaar oud en  al een tijdje huisarts. Daarnaast heb ik een lieve vriend en (bijna) 3 kinderen. Inmiddels  ben ik 5 jaar Raad van Advies-lid bij MUSTANGH. Gezien ik mijn GEZP en keuzecoschap zelf gelopen heb in Damongo (2010 en 2011) en verbleef in het MUSTANGH-huis, heb ik aan den lijve ondervonden wat het hele idee achter de MUSTANGH stichting is. En dat kan en wil ik graag alleen maar blijven ondersteunen! Ik heb nog steeds grote interesse in tropenziektes, reizigersadvisering en voel me nog steeds zeer betrokken met het reilen en zeilen van de lokale mensen en het ziekenhuis in het afgelegen dorpje Damongo, Ghana. Ik geef regelmatig een informatief praatje om over mijn ervaringen te vertellen en (hopelijk) daar ook mensen mee te enthousiasmeren en motiveren het avontuur en de geweldige ervaring (op professioneel en persoonlijk gebied) aan te gaan. Daarom zet ik me graag in met raad en daad voor MUSTANGH!

– T. Geradts: Voormalig MUSTANGH bestuur; Project Coordinator Maastricht Centre For Entrepreneurship
– R. Verspeek: Stichting Kiwanuka

 

 

Lees meer: Visie